Publications

(2020). Regional Inequality and East-West Divide in Turkey since 1880. CEPR Discussion Paper.

PDF Source Document

(2020). Dünyada ve Türkiye'de geç sanayileşme. in İktisat Tarihinin Dönüşü: Türkiye’de ve Dünyada Yeni Yaklaşımlar ve Araştırmalar, İletişim Yayınları (forthcoming).

(2018). Industrial growth in interwar Egypt: first estimates, new insights. European Review of Economic History, 22(1), 53-72.

PDF DOI

(2017). Industrialization in Egypt and Turkey, 1870-2010. in The Spread of Modern Industry to the Periphery since 1871, pp.142-165, Oxford University Press.

(2008). Buğday raporu. Türkiye tarımında Dönüşüm ve Küresel Piyasalarla Bütünleşme Süreçleri, TÜBİTAK Proje Raporu.

PDF