Dünyada ve Türkiye'de geç sanayileşme

Publication
in İktisat Tarihinin Dönüşü: Türkiye’de ve Dünyada Yeni Yaklaşımlar ve Araştırmalar, İletişim Yayınları (forthcoming)
Ulaş Karakoç
Ulaş Karakoç
Assistant Professor of Economics