Publications

Journal articles

Aşık, Güneş, Ulaş Karakoç, and Şevket Pamuk. 2023. “Regional Inequalities and the West-East Divide in Turkey since 1913”, 76:4, 1305-1332. Economic History Review. (Earlier version as CEPR Working Paper).

Ulaş Karakoç. 2023. “A reassessment of industrial growth in interwar Turkey through first-generation sectoral estimates”, Historical Methods: A Journal of Quantitative and Interdisciplinary History, 56:1, 49-62.

Karakoç, Ulaş, and Laura Panza. 2021. “Overcoming the Egyptian Cotton Crisis in the Interwar Period: The Role of Irrigation, Drainage, New Seeds and Access to Credit.” Economic History Review, 74(1), 60–86.

Karakoç, Ulaş. 2018. “Industrial Growth in Interwar Egypt: First Estimates, New Insights.” European Review of Economic History 22 (1): 53–72.

Policy reports

Pınar Ceylan, Ulaş Karakoç, Esra Kutman. 2023. “İyi Pamuk ve pamukta sürdürülebilir üretimin yaygınlaştırılması için öneriler”, WWF-Türkiye Araştırma Raporu.

Pınar Ceylan, Ulaş Karakoç, Derya Nizam. 2022. “Sürdürülebilir tarım pratiklerinin yaygınlaştırılması için politika uygulama ve iletişim önerileri: WWF-Eti Burçak Sağlıklı Topraklar Hareketi Çiftçi Araştırma Raporu” DOI: 10.5281/zenodo.6464640.

İslamoğlu, Huricihan, Ayşe Çavdar, Elvan Gülöksüz, Alp Yücel Kaya, Ulaş Karakoç, Derya Nizam, Göksun Yazıcı. 2008. Türkiye tarımında Dönüşüm ve Küresel Piyasalarla Bütünleşme Süreçleri, TÜBİTAK Proje Raporu (10K137).

Books

  • Karakoç, Ulaş, Alp Yücel Kaya (eds.), İktisat Tarihinin Dönüşü: Türkiye’de ve Dünyada Yeni Yaklaşımlar ve Araştırmalar, İletişim Yayınları (2021).

Book chapters

Karakoç, Ulaş. 2021. “Dünyada ve Türkiye’de geç sanayileşme”. in İktisat Tarihinin Dönüşü: Türkiye’de ve Dünyada Yeni Yaklaşımlar ve Araştırmalar, (ed.) Ulas Karakoc and Alp Yücel Kaya, İletişim Yayınları (2021).

Karakoç, Ulaş, Sevket Pamuk, Laura Panza. 2017. “Industrialization in Egypt and Turkey, 1870-2010”, in The Spread of Modern Industry to the Periphery since 1871, pp.142-165, Oxford University Press.