Publications

Journal articles

Aşık, Güneş, Ulaş Karakoç, and Şevket Pamuk. 2023. “Regional Inequalities and the West-East Divide in Turkey since 1913”. Economic History Review. (Earlier version as CEPR Working Paper).s

Ulaş Karakoç. 2023. “A reassessment of industrial growth in interwar Turkey through first-generation sectoral estimates”, Historical Methods: A Journal of Quantitative and Interdisciplinary History, 56:1, 49-62.

Karakoç, Ulaş, and Laura Panza. 2021. “Overcoming the Egyptian Cotton Crisis in the Interwar Period: The Role of Irrigation, Drainage, New Seeds and Access to Credit.” Economic History Review, 74(1), 60–86.

Karakoç, Ulaş. 2018. “Industrial Growth in Interwar Egypt: First Estimates, New Insights.” European Review of Economic History 22 (1): 53–72.

Policy reports

Pınar Ceylan, Ulaş Karakoç, Esra Kutman. 2023. “İyi Pamuk ve pamukta sürdürülebilir üretimin yaygınlaştırılması için öneriler”, WWF-Türkiye Araştırma Raporu.

Pınar Ceylan, Ulaş Karakoç, Derya Nizam. 2022. “Sürdürülebilir tarım pratiklerinin yaygınlaştırılması için politika uygulama ve iletişim önerileri: WWF-Eti Burçak Sağlıklı Topraklar Hareketi Çiftçi Araştırma Raporu” DOI: 10.5281/zenodo.6464640.

İslamoğlu, Huricihan, Ayşe Çavdar, Elvan Gülöksüz, Alp Yücel Kaya, Ulaş Karakoç, Derya Nizam, Göksun Yazıcı. 2008. Türkiye tarımında Dönüşüm ve Küresel Piyasalarla Bütünleşme Süreçleri, TÜBİTAK Proje Raporu (10K137).

Books

Seven Ağır, Ulaş Karakoç ve Aylin Topal. 2023. Yeşil Dönüşüm ve Türkiye’de Gıda ve Tarım Sektörü, Maliye Hesap Uzmanları Vakfı Yayınları.

Karakoç, Ulaş, Alp Yücel Kaya (ed.), İktisat Tarihinin Dönüşü: Türkiye’de ve Dünyada Yeni Yaklaşımlar ve Araştırmalar, İletişim Yayınları (2021).

Book chapters and reviews

Karakoç, Ulaş. 2021. “Dünyada ve Türkiye’de geç sanayileşme”. in İktisat Tarihinin Dönüşü: Türkiye’de ve Dünyada Yeni Yaklaşımlar ve Araştırmalar, (ed.) Ulas Karakoc and Alp Yücel Kaya, İletişim Yayınları (2021).

Karakoç, Ulaş. 2018. “Book Review: Metin Coşgel and Boğaç Ergene, The economics of Ottoman justice: settlement and trial in the Sharia courts, Cambridge: Cambridge University Press, 2016”. Economic History Review, 71(1), 348-49.

Karakoç, Ulaş, Sevket Pamuk, Laura Panza. 2017. “Industrialization in Egypt and Turkey, 1870-2010”, in The Spread of Modern Industry to the Periphery since 1871, pp.142-165, Oxford University Press.

Karakoç, Ulaş. 2017. “Book Review: Deniz Kılınçoğlu. Economics and Capitalism in the Ottoman Empire. Abingdon and New York: Routledge, 2015”. New Perspectives on Turkey, 56, 174-78.