Publications

Working papers

“Agriculture and Green Transition in Turkey”, with Erinç Yeldan, UNCTAD Working Paper (forthcoming).

Journal articles

Aşık, Güneş, Ulaş Karakoç, and Şevket Pamuk. 2023. “Regional Inequalities and the West-East Divide in Turkey since 1913”, 76:4, 1305-1332. Economic History Review. (Earlier version as CEPR Working Paper).

Ulaş Karakoç. 2023. “A reassessment of industrial growth in interwar Turkey through first-generation sectoral estimates”, Historical Methods: A Journal of Quantitative and Interdisciplinary History, 56:1, 49-62.

Karakoç, Ulaş, and Laura Panza. 2021. “Overcoming the Egyptian Cotton Crisis in the Interwar Period: The Role of Irrigation, Drainage, New Seeds and Access to Credit.” Economic History Review, 74(1), 60–86.

Karakoç, Ulaş. 2018. “Industrial Growth in Interwar Egypt: First Estimates, New Insights.” European Review of Economic History 22 (1): 53–72.

Policy reports

Seven Ağır, Ulaş Karakoç ve Aylin Topal. 2023. Yeşil Dönüşüm ve Türkiye’de Gıda ve Tarım Sektörü, Maliye Hesap Uzmanları Vakfı Yayınları.

Pınar Ceylan, Ulaş Karakoç, Esra Kutman. 2023. “İyi Pamuk ve pamukta sürdürülebilir üretimin yaygınlaştırılması için öneriler”, WWF-Türkiye Araştırma Raporu.

Pınar Ceylan, Ulaş Karakoç, Derya Nizam. 2022. “Sürdürülebilir tarım pratiklerinin yaygınlaştırılması için politika uygulama ve iletişim önerileri: WWF-Eti Burçak Sağlıklı Topraklar Hareketi Çiftçi Araştırma Raporu” DOI: 10.5281/zenodo.6464640.

İslamoğlu, Huricihan, Ayşe Çavdar, Elvan Gülöksüz, Alp Yücel Kaya, Ulaş Karakoç, Derya Nizam, Göksun Yazıcı. 2008. Türkiye tarımında Dönüşüm ve Küresel Piyasalarla Bütünleşme Süreçleri, TÜBİTAK Proje Raporu (10K137).

Book chapters

Karakoç, Ulaş. 2021. “Dünyada ve Türkiye’de geç sanayileşme”. in İktisat Tarihinin Dönüşü: Türkiye’de ve Dünyada Yeni Yaklaşımlar ve Araştırmalar, (eds.) Ulaş Karakoç and Alp Yücel Kaya, İletişim Yayınları (2021).

Karakoç, Ulaş, Sevket Pamuk, Laura Panza. 2017. “Industrialization in Egypt and Turkey, 1870-2010”, in The Spread of Modern Industry to the Periphery since 1871, pp.142-165, Oxford University Press.